Zásady ochrany osobních údajů - Jump Planet

Zásady ochrany osobních údajů

Zůstaňte v obraze
Sledujte naše stránky

§1. Všeobecná ustanovení

 1. správcem údajů je PLANET JUMP Sp. z o.o. se sídlem na adrese: Bronisławy 42/1 93-308 Lodž, IČ: 9820378587. Ochrana osobních údajů probíhá v souladu s požadavky všeobecně závazných právních předpisů a tyto údaje jsou ukládány na zabezpečených serverech.
 2. Pro potřeby lepšího pochopení zásad ochrany osobních údajů byl pojem „uživatel“ na některých místech nahrazen výrazem „vy“, a pojem „správce“ výrazem „my“. Pojem „GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.
 3. Ctíme právo na soukromí a dbáme o bezpečnost údajů. K tomuto účelu používáme mimo jiné bezpečný protokol šifrování komunikace (SSL).
 4. Osobní údaje uváděné na formuláři na stránkách www.jumpplanet.cz jsou považovány za důvěrné a nemohou být viditelné neoprávněným osobám.

§2. Správce údajů

 1. Poskytovatel služeb je správcem údajů svých zákazníků. Znamená to, že pokud nás budete jakkoli kontaktovat, budeme zpracovávat vaše údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, místo práce.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány:
  1. v souladu s předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů,
  2. v souladu se zavedenými Zásadami ochrany osobních údajů,
  3. v rozsahu a k účelu nutnému pro uzavření, vytvoření obsahu smlouvy, změny nebo jejímu ukončení a správnému poskytování služeb elektronickou cestou,
  4. v rozsahu a k účelu nutnému pro splnění opodstatněných zájmů (právně opodstatněných účelů). Zpracování nenarušuje práva a svobody osoby, které se údaje týkají,
   1. v rozsahu a k účelu v souladu s vámi poskytnutým souhlasem, pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru,
   2. v rozsahu a k účelu v souladu s vámi poskytnutým souhlasem, pokud jste nás kontaktovali jakýmkoliv kontaktním formulářem.
 3. Každá osoba, které se týkají údaje (pokud jsme jejich správcem), má právo na přístup k údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo podat námitku a právo podat stížnost k dozorovému orgánu.
 4. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v organizaci poskytovatele služeb je možný elektronicky na emailové adrese: lodz@jumpplanet.cz
 5. Vyhrazujeme si právo na zpracování vašich údajů po ukončení smlouvy nebo po odvolání souhlasu jen v rozsahu pro potřeby uplatňování eventuálních nároků před soudem nebo pokud nás místní nebo EU předpisy mezinárodního práva zavazují k uchování údajů.
 6. Poskytovatel služeb má právo zpřístupnit osobní údaje uživatele nebo jeho jiné údaje subjektům oprávněným na základě příslušných právních předpisů (např. trestním orgánům).
 7. K odstranění osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.
 8. Poskytovatel služeb nezpřístupní osobní údaje jiným subjektům než subjektům oprávněným na základě příslušných právních předpisů.
 9. Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování údajů a máme zavedenou kontrolu přístupu, díky čemu minimalizujeme účinky eventuálního narušení bezpečnosti údajů.
 10. Osobní údaje zpracovávají výhradně námi oprávněné osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.

§3. Soubory cookies

 1. Stránky www.jumpplanet.cz používají cookies. Jsou to malé textové soubory odesílané serverem www a ukládané vyhledávacím softwarem počítače. Když se prohlížeč opět spojí se stránkami, poznají stránky druh zařízení, z něhož se uživatel připojuje. Parametry umožňují přečtení informací v nich obsažených jen serveru, který je vytvořil. Cookies tedy usnadňují používání dříve navštívených stránek.
 2. Shromažďované informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, druhu operačního systému, dodavatele internetových služeb, informace o čase a datu, lokalitě a informací zaslaných na stránku prostřednictvím kontaktního formuláře.
 3. Shromážděné údaje slouží ke sledování a ověřování, jakým způsobem uživatelé používají naše stránky, pro zlepšení fungování servisu a zajištění efektivnější a bezproblémové navigace. Sledování informací o uživatelích provádíme s využitím nástroje Google Analitics, které registruje chování uživatele na stránkách.
  Na našich stránkách používáme tyto soubory cookies:

  1. §„nutné“ soubory cookies umožňující využívat služby dostupné v rámci servisu, např. ověřovací soubory cookies používané ke službám, které vyžadují ověření v rámci servisu;
  2. soubory cookies sloužící k zajištění bezpečnosti, např. používané ke zjištění zneužití v rozsahu ověření v rámci servisu;
  3. „výkonnostní“ soubory cookies umožňující shromažďování informací o způsobu používání internetových stránek servisu;
  4. „funkcionální“ soubory cookies umožňující zapamatování nastavení vybraných uživatelem a personalizaci rozhraní uživatele, např. v rozsahu zvoleného jazyka nebo regionu, ze kterého pochází uživatel, velikosti písma, vzhledu internetové stránky apod.;
  5. Uživatel může kdykoliv vypnout nebo vrátit opci shromažďování cookies změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Návod k obsluze souborů cookies je dostupný na stránkách http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Doplňující osobní údaje, jako je emailová adresa, jsou shromažďovány jen v místech, ve kterých s tím uživatel při vyplňování formuláře vyjádřil jasně souhlas. Výše uvedené údaje ukládáme a používáme jen pro potřeby nutné k realizaci dané funkce.

Atrakce Ceník

Pozor!

Připravujeme rezervační systém, již brzy
scroll up